วิธีชำระเงิน

– สามารถโอนเงิน ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลบางนา

ชื่อบัญชี : นายกษิดิส ไกรสุขวรกุล

เลขที่บัญชี : 664-202-2243

……………………………………………………………………………………….

– สามารถโอนเงิน ผ่าน ธนาคารทหารไทย สาขา เทพารักษ์

ชื่อบัญชี : นายกษิดิส ไกรสุขวรกุล

เลขที่บัญชี : 060-2-40985-6

……………………………………………………………………………..

– สามารถโอนเงิน ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซีคอนสแควร์

ชื่อบัญชี : นายกษิดิส ไกรสุขวรกุล

เลขที่บัญชี : 223-215-7510

……………………………………………………………………………

– สามารถโอนเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซีคอนสแควร์

ชื่อบัญชี : นายกษิดิส ไกรสุขวรกุล

 เลขที่บัญชี : 232-034-2393

……………………………………………………………………………..

– สามารถโอนเงิน ผ่าน ธนาคารออมสิน สาขา พระโขนง

ชื่อบัญชี : นายกษิดิส ไกรสุขวรกุล

เลขที่บัญชี : 020-0027-7138-2